Wat doen cranberry pillen voor mannen?

Cranberry’s zijn naar voren gekomen als een potentieel middel om de gezondheid van de prostaat van mannen te verbeteren en worden daarom steeds vaker verkocht als voedingssupplement. Kunnen cranberry pillen mannen met prostaatproblemen helpen?

Gezondheid van de prostaat

De gezondheid van de prostaat is een belangrijk onderwerp, met goedaardige prostaathyperplasie (BPH) als een van de meest voorkomende medische aandoeningen bij oudere mannen.

BPH is een niet-kankerachtige zwelling of vergroting van de prostaatklier en wordt in verband gebracht met symptomen aan de lagere urinewegen, zoals een trage urinestraal en een onvolledige blaaslediging.

De incidentie van lagere urinewegsymptomen in verband met BPH neemt dramatisch toe naarmate mannen ouder worden. Als BPH onbehandeld blijft, kan het een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven en kan het ook leiden tot verschillende medische complicaties.

Dit heeft geleid tot toenemende interesse in en verder onderzoek naar de rol van voedingssupplementen om de gezondheid van de prostaat te helpen verbeteren.

De voordelen van cranberry’s voor mannen

Onderzoek heeft aangetoond dat cranberryvruchten, sappen en cranberry pillen ontstekingsremmende eigenschappen kunnen hebben. Volgens recent onderzoek, gepubliceerd in het British Journal of Nutrition, kan het beschermende effect van cranberry's op de gezondheid van de urinewegen zich ook uitstrekken tot de prostaat van mannen.

Aan het onderzoek namen 42 mannen deel met gezondheidsproblemen van de prostaat of symptomen van de lagere urinewegen (met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar) en vergeleken een controlegroep met een cranberrygroep, die 6 maanden lang elke dag 1500 milligram cranberry poeder namen.

Er werd gesuggereerd dat 70% van de mannen in de cranberrygroep verbetering ondervond in alle parameters van het urineren, waaronder volume en stroomsnelheid. Er werden geen bijwerkingen vastgesteld en er werden geen significante verbeteringen ontdekt in de controlegroep.

Wat doen cranberry pillen voor je levenskwaliteit?

Cranberry's zijn in verschillende supplementen verkrijgbaar, heel, gedroogd, als sap en als cranberry pillen.

Onderzoek suggereert dat een goedkope en natuurlijke behandeling als cranberry's een rol kan spelen bij het verhogen van de kwaliteit van leven bij oudere mannen met BPH. De proefpersonen in dit onderzoek namen gedurende zes maanden dagelijks drie capsules met ongeveer gelijke tussenpozen, waarbij elke capsule 500 mg gedroogde cranberry's in poedervorm bevatte.

Conclusie: cranberry’s zeker interessant voor mannen

De onderzoekers denken dat een behandeling met cranberry's net zo effectief kan zijn als een antibioticabehandeling voor symptomen van de lagere urinewegen, maar dan zonder het risico van antimicrobiële resistentie en met een minimum aan bijwerkingen. Dat is nogal een interessant bericht voor mannen met prostaatproblematiek.

Het zou dus goed zijn om meer onderzoek op dit gebied te zien om ons begrip van de voordelen van veenbessen verder te ontwikkelen, vooral als de studies grotere aantallen patiënten gebruiken. We blijven dit onderwerp daarom voor je volgen.